top of page

EXPOSICIÓN TORRE SALAZAR

2018 - 2019

RESEÑAS (25).jpeg

STAND REVISTART, HOSPITALET - BARCELONA

2017 - 2018

RESEÑAS (10).jpeg

MURAL EN MI ESTUDIO

2018

EXPOSICIÓN

CAFÉ-BAR JOLAS-AURRE

2017

Ancla 1

E X P O S I C I Ó N    T O R R E   S A L A Z A R

2018 - 2019

Ancla 2

m u r a l   e n   m i   e s t u d i o

2018

s t a n d   r e v i s t a r t   

h o s p i t a l e t - b a r c e l o n a 

Ancla 3

2017 - 2018

Ancla 4

a l g u n a s   r e s e ñ a s

1.PNG
2.PNG
3.PNG
4.PNG
5.PNG
6.PNG
7.PNG
8.PNG
9.PNG
11.PNG
12.PNG
13.PNG
20190828_211649.jpg
20190620_215143.jpg
20190620_215212.jpg
20190620_213632.jpg
20190620_215103.jpg
20190620_220226.jpg
20190620_215032.jpg
20190620_214943.jpg
20190703_143158.jpg
20190703_143441.jpg
20190703_143638.jpg
20190703_143243.jpg
20190703_143408.jpg
eeeee.PNG
20190628_175349.jpg
20190628_175423.jpg
20190628_175253.jpg
20190628_175216.jpg
20190628_175507.jpg
20190628_175604.jpg
20181210_152433.jpg
20190628_175216.jpg
20190628_175349.jpg
20190628_175141.jpg
20190624_124552.jpg
20190624_124532.jpg
20190624_124415.jpg
20190624_124822.jpg
20190620_213632.jpg
20190624_124748.jpg
20190620_213440.jpg
20190620_213019.jpg
20190620_213559.jpg
20190620_213058.jpg
20190620_213212.jpg
20190620_213345.jpg
20190620_213256.jpg
20190620_212812.jpg
20190620_211548.jpg
20190620_211515.jpg
20190620_211456.jpg
20190620_212505.jpg
20190327_174338.jpg
20190327_174348.jpg
20190620_212620.jpg
20190620_212343.jpg
20190327_174432.jpg
20190327_174506.jpg
bottom of page